Lõõtsatalu

August Teppo kodupaik

Hääletamiseks vajuta siia 

1. Tubli töömehe lugu

2. Nuiamehe reilender

3. Mäe peal 

4. Mäeotsa polka

5. Õhtune valss

6. Metsa valss

7. Liblikalugu

8. Taevasina

9. Kihnu Virve

10. Jää vaikseks süda

11. Viguriga polka 

12. Emakesele

13. Lender

14. Talu polka

15. Konnapolka

16. Ilus ja armas pruut

17. Jõekalda reilender

18. Lõbus valss

 

 

 

 

 

 

Konkursi eesmärgid on: anda lõõtspillilugude autoritele võimalus oma uusloomingu tutvustamiseks, selgitada välja parimad uued lõõtspillilood ning rikastada lõõtspilli repertuaari.

Konkursi tingimused

 • Konkursile ootame kvaliteetselt salvestatud mp3 või wav formaadis instrumentaalset lõõtspilliloo salvestust.
 • Iga osaleja võib osaleda kuni 3 looga.
 • Konkursil osalev lugu ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avaldatud (ilmunud helikandjal) enne 25. oktoober 2019. 
 • Konkursile saadetud lugu peab olema salvestusega identselt taasesitatav elavas ettekandes finaalkontserdil 23. novembril SAVõru Kannel teatrisaalis. 

Konkursilugude esitamise kord

 • Konkursile esitatav lugu tuleb üles laadida Lõõtsatalu veebikeskkonda www.lootsatalu.ee või saata postiga CD plaadil või mälupulgal aadressile MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu, Võrumaa 65548, Võru vald, Loosu pk 1.

 •  Konkursiloole tuleb lisada esitatava lõõtsaloo pealkiri ja autori kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning lühike tutvustus.

 •  Konkursitöö laekudes saadame teile kinnituse, et oleme loo kätte saanud.

 

Konkurss toimub kahes osas: eelvoor ning finaalkontsert. 

 

EELVOOR

Konkursilugude esitamise tähtaeg ja avalikustamise kord

 • 01. – 25. oktoober  2019 a. – lõõtspillilugude salvestusteesitamise tähtaeg. 

 • 28. oktoober 2019 a – konkursile laekunud lood avaldatakse kuulamiseks A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel https://www.lootsatalu.ee/ Lugude autorite nimesid ei avaldata.

 Eelvooru rahvahääletus ja žürii töö

 • 28. oktoober – 15. november 2019   – lugude hulgast saavad žürii ja kuulajad välja valida oma lemmiklood autorite nimesid teadmata.Finaalkontserdil osaleb žürii ja rahvahääletuse tulemuste summana15 enim punkte saanud lugu.

 • 18. november 2019   – korraldajad teatavad kõigile konkursilugude autoritele nende pääsemisest / mittepääsemisest finaalkontserdile. Lõppkontserdile pääsenud lugude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel ja sotsiaalmeedias.

 

FINAALKONTSERT

23. november 2019 kell 14 SA Võru Kannel teatrisaalis.

 

HINDAMINE ja AUHINNAD

 • Hinnatakse lugusid mitte esitajaid.

 • Viieliikmeline žürii hindab nii eelvoorus kui finaalkontserdil traditsioonilises lõõtsa stiilis lugude terviklikkust ning omanäolisust.

 • Finaalis konkureerivatest viieteistkümnest lõõtspilliloost valib žürii auhindamiseks välja kolm lugu.

 • Žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu.

 • Finaalkontserdi publiku lemmiklugu saab eriauhinna.

Auhinnafond on 1500 eurot. 

Konkursi korraldajad MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu, Võru vald ja MTÜ Võru Folkloorifestival. 

 

Kursuse toimumise koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, Pärna tee 22,Väimela 65566, Võru maakond http://www.vkhk.ee/

Kursuse toimumise aeg: oktoober 2019 – mai 2020 üks kord kuus 3-päevane õppesessioon.

Kursuse toimumise kuupäevad:29.-31. oktoober, 19.-21. november, 17.-19. detsember 2019.,  4.-6. veebruar, 25.-27. veebruar, 17.-19. märts, 7.-9. aprill, 28.-30. aprill, 12.-14. mai 2020.

Kursuse maksumus:2000.00 €. Sissemaksed saadud arve alusel palume teha hiljemalt 28.10. 2019, 15.01. 2020 ja 08.04. 2020. 

Sihtgrupp: sihtgruppi kuuluvad teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise huvilised

Grupi suurus: 16 osalejat

Lõõtsakursuslased 2019/2020

1. Kalle Kallas

2. Maret Kallas

3. Heino Kartsepp

4. Hilja Kasejõe

5. Meelis Lehtpuu

6. Taivo Leis

7. Leho Liiv

8. Kristjan Lindberg

9. Kadi Lõhmus

10. Roomet Mürk

11. Anti Pokk

12. Riho Reisberg

13. Margus Trumsi

14. Enno Vissel

15. Tiina Voogne

Õppe alustamine: õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus

Nõuded kursuse lõpetamiseks: kursuse lõpetamise tingimuseks on kõigi kursuse etappide läbimine, iseseisvate tööde valmimine, kursuse lõpuks tervikliku ja mängukõlbuliku pilli valmissaamine.

Maht: 1236 tundi. Kontakttunde 216 tundi,  sh praktiline töö 180 tundi, iseseisev töö 1020 tundi.

Väljastatav dokument: kursuslastele, kes koolituse lõpuks on saavutanud positiivsed õpiväljundid, väljastatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Staatus, õigused: kursusel osalejatele laienevad täiskasvanute koolitusseaduse sätted.

 

Majutus: VKHK õpilaskodus on võimalus majutuda hinnaga  10 € öö.

Toitlustamine: Lõunasöögi saab Väimela Bistroost. Võimalus toitu kaasa osta. Väimelas on ka kauplus.

 

Ühisprojekti ja kursuse koordinaatorid: Priidu Teppo, Kadri Mähar MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu.

Ühisprojekti partner: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Merle Vilson, arendusjuht.

Kursuse õpetajad: Heino Tartes – lõõtspilli meister, õpetaja Põlva muusikakoolis.
Taavi Pumbo – kõrgharidusega puidutöö kutseõpetaja.

 

Kursuse sisu:
I etappSissejuhatus: lõõtspillide liigid, pillide ehitamise ajalugu, teppo- tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel.Tööohutus: ohutud töövõtted lõõtspilli valmistamisel. Vahelõõtsa valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

II etapp Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

III etappParema ja vasaku otsalaua ning nöörkandist kaunistuselementide  valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.Iseseisev töö: otsalaudade valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

IV etappNupulaua valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                                  

Iseseisev töö: nupulaua valmistamine ja portfoolio täitmine – 130 tundi.
V etappBassipaku valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                               

Iseseisev töö: bassipaku valmistamine ja portfoolio täitmine – 120 tundi.

VI etappNuppude ja klahvide valmistamise teooria, nupulaua ja bassipaku viimistlemine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                          

Iseseisev töö: nuppude ja klahvide valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

VII etappPilli osade ühendamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                                  

Iseseisev töö: pilli osade ühendamine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

VIII etappOrnamentika elementide töötlemise ja lõõtspilli viimistlemise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                         

Iseseisev töö: Lõõtspilli viimistlemine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

IX etapp Lõõtspilli viimistlemine. Häälestamise alused ja põhimõtted, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                          

Iseseisev töö: lõõtspilli viimistlemine ja häälestamine, portfoolio täitmine – 90 tundi.

 

 

Kursusele saab registreeruda aadressil info@lootsatalu.ee

Kursusel osalemiseks tuleb esitadahiljemalt 15. oktoobriks:

*osaleja andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number  ja meili aadress;

*lühike motivatsioonikiri teemal „Miks just mina soovin õppida teppo tüüpi lõõtspilli valmistamist”.

Motivatsioonikirja alusel valitakse välja 16 inimest. Kursuslaste nimekiri avaldatakse 20. oktoobril Lõõtsatalu kodulehel www.lootsatalu.ee

 

Osalejatega sõlmitakseleping, milles kursusele valitu kinnitab, et on valmis läbima kursuse täies mahus ning omandab õiguse pillile alles pärast kursuse lõppemist.

 

Täpsem Info: Priidu Teppo 5135350, priiduteppo@gmail.com

 

 

 

Hea uudis lõõtspillimängu huvilistele, Võrumaal saab taas lõõtspillimängu õppida. Alustame juba 9. oktoobril kell 19.00 Navi Seltsimajas. Nagu ikka toimub õppetöö nii suure ringi õpitoas kui individuaalselt. Tule õppima või õpetama, kõik on oodatud!

Info ja registreerimine

priiduteppo@gmail.com tel 5135350

Hea lõõtspillimängija!

Oled oodatud 20. juulil kell 13.30  SA Võru Kannel aias toimuvale Vana-Võromaa lõõtspillimängijate ning võistumängimisel osalejate  ühismängimisele.

Käesoleval aastal tähistab Võru pärimustantsu festival oma 25. juubelit.  Oma järjepideva tegutsemise 25. aastapäeva tähistab ka võistumängimine, olles festivali programmi üks alustalasid algusaastatest peale. Pooletunnine kontsert on MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu kingitus festivalile, seega  hea lõõtspillimängija oled väga oodatud:) Tule ja aita meil kinkida festivalile üks tõeliselt äge lõõtsakontsert! 

Lisainfo ühismängimis kohta Priidu Teppo tel 5135350

Ühismängimisel esitatavd lood leiad siit: 

 

Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursusel osalejad 2018/2019 

1. Ain Purgas

2. Aivar Kõlli

3. Andrus Hallasoo

4. Argo Palm

5.Deivi Org

6.Elar Sarik

7. Enno Vissel

8. Kadri Giannakaina Laube

9. Kalle Kallas

10. Kulno Tubli

11. Lauri Linnus

12. Relika Raag

13. Roomet Mürk

14. Tiiu Hirv

15. Ülo Ruuder

Esimene õppetsükkel toimub 16.- 18. oktoobrini 2018. a. 

Kogunemine 16. oktoobril, kell 09.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse Tehnomajas.

Aadress: Võrumaa, Väimela, Pärna tee 22. 

 

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühisprojekt

Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursus 2018/2019

 

Kursuse toimumise koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, Pärna tee 22,Väimela 65566, Võru maakond http://www.vkhk.ee/

 

Kursuse toimumise aeg: oktoober 2018 – juuni 2019 üks kord kuus 3-päevane õppesessioon.

 

Kursuse toimumise kuupäevad: 16.-18. oktoober, 20.-22. november, 18.-20. detsember 2018., 2.- 4. jaanuar, 19.-21. veebruar, 19.-21. märts, 16.-18. aprill, 7.- 9. mai, 21.-23. mai 2019. Kursuse partneril (VKHK) on õigus kursuse kuupäevi vastavalt vajadusele muuta.

 

Kursuse maksumus: 1100.00 €. Tasumine arve alusel. Võimalus tasuda osadena. Osamaksed  palume teha hiljemalt 15.10. 2018, 15.02. 2019 ja 15.04. 2019.

 

Sihtgrupp: sihtgruppi kuuluvad Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise huvilised

 

Grupi suurus: 15 osalejat

 

Õppe alustamine: õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus.

 

Nõuded kursuse lõpetamiseks: kursuse lõpetamise tingimuseks on kõigi kursuse etappide läbimine, iseseisvate tööde valmimine, kursuse lõpuks tervikliku ja mängukõlbuliku pilli valmissaamine.

Maht: 1236 tundi. Kontakttunde 216 tundi,  sh praktiline töö 180 tundi, iseseisev töö 1020 tundi.

Väljastatav dokument: kursuslastele, kes koolituse lõpuks on saavutanud positiivsed õpiväljundid, väljastatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

 

Staatus, õigused: kursusel osalejatele laienevad täiskasvanute koolitusseaduse sätted.

 

Majutus: VKHK õpilaskodus on võimalus majutuda hinnaga  10 € öö.

Toitlustamine: Lõunasöögi saab Väimela Bistroost. Võimalus toitu kaasa osta. Väimelas on ka kauplus.

Ühisprojekti ja kursuse koordinaatorid: Priidu Teppo, Kadri Mähar MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu.

Ühisprojekti partner: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Merle Vilson, projektijuht.

Kursuse õpetajad: Heino Tartes – lõõtspilli meister, õpetaja Põlva muusikakoolis.
Taavi Pumbo – kõrgharidusega puidutöö kutseõpetaja.

 

Kursuse sisu:
I etapp Sissejuhatus: lõõtspillide liigid, pillide ehitamise ajalugu, teppo- tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel.Tööohutus: ohutud töövõtted lõõtspilli valmistamisel. Vahelõõtsa valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

 

II etapp Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

III etapp Parema ja vasaku otsalaua ning nöörkandist kaunistuselementide  valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK. Iseseisev töö: otsalaudade valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

 

IV etapp Nupulaua valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

 

Iseseisev töö: nupulaua valmistamine ja portfoolio täitmine – 130 tundi.
V etapp Bassipaku valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: bassipaku valmistamine ja portfoolio täitmine – 120 tundi.

 

VI etapp Nuppude ja klahvide valmistamise teooria, nupulaua ja bassipaku viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: nuppude ja klahvide valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

 

VII etapp Pilli osade ühendamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: pilli osade ühendamine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

 

VIII etapp Ornamentika elementide töötlemise ja lõõtspilli viimistlemise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: Lõõtspilli viimistlemine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

 

IX etapp Lõõtspilli viimistlemine. Häälestamise alused ja põhimõtted, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: lõõtspilli viimistlemine ja häälestamine, portfoolio täitmine – 90 tundi.

 

Kursusele saab registreeruda aadressil info@lootsatalu.ee

Kursusel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt  29. septembriks:

*osaleja andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number  ja meili aadress;

*lühike motivatsioonikiri teemal „Miks just mina soovin õppida Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamist”.

 

Motivatsioonikirja alusel valitakse välja 15 inimest.

Kursuslaste nimekiri avaldatakse 8. oktoobril Lõõtsatalu kodulehel www.lootsatalu.ee

 

Osalejatega sõlmitakse leping, milles kursusele valitu kinnitab, et on valmis läbima kursuse täies mahus ning omandab õiguse pillile alles pärast kursuse lõppemist.

 

Täpsem Info: Priidu Teppo 5135350, priiduteppo@gmail.com

Kursuse toimumist toetavad:

             

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.