Lõõtsatalu

August Teppo kodupaik

“Öös on aega” – aeg on asi, mida inimestel on justkui järjest vähem, aga teisest küljest on meil kõikidel justkui sama palju aega – 24 tundi ööpäevas. Mida me ajaga peale hakkame, kuidas aeg kulgeb, kuhu aeg kaob ja millises ajas me üldse elame? Kuidas aega mõõdetakse poeetiliselt, bioloogiliselt, astronoomiliselt, tehnoloogiliselt? Muinasaeg, keskaeg, nõukogude aeg, vabaduse aeg – muuseumidel on ajaga palju pistmist, sest eks tegelevad need ju suuresti ühe või teise hetke aja hoidmise, uurimise ja näitamisega. Kõigil asjadel tundub olevat oma aeg: sünniaeg ja künniaeg, prooviaeg ja kooliaeg, sõjaaeg ja rahuaeg, õitseaeg ja uneaeg. Ja on ju tore, kui keegi ütleb, et jah, päeval on kiire, aga ÖÖSEL on AEGA.

 

Lõõtsamuuseumi öös on aega järgnevale:

18.00 Muuseum avab uksed – Avatud on kodukohvik, võimalus vaadata filmi August Teppo lõõtsapärandist ning tutvuda muuseumi püsiekspositsiooniga

18.30 Etendus „Kõik ei sõltu kapsastest“ näiterupp KaNaLa, juhendaja Kadi Kronberg

19.00 Muuseumimäng/Teppo mustrite töötuba

20.00 Kontsert lõõtspillimängijad Herbert Konnula ja Oliver Leppik

 

 

Doktorikontsert II: Juhan Uppin (pärimusmuusika)

Doktorikontsert “Allikal” käsitleb teppo-tüüpi lõõtspilli traditsioonilise mängustiili kujunemise esimest etappi Vana-Võrumaal ehk vanemat stiili. Kontsert on osa doktoriõppe loomeuurimuslikust projektist “Teppo-tüüpi lõõtspilli traditsioonilise mängustiili kujunemine 20. sajandil ja traditsiooniteadliku esituspraktika loomine”.

Juhan Uppin on mitmekülgne lõõtspillimängija, kelle muusika juured on sügaval traditsioonis ning sealt võrsuvad oksad ronivad leidlikult moodsate muusikastiilide, skandinaavia ja iiri rahvamuusika, uue loomingu ja improvisatsiooni poole.

Uppin on üks säravamaid traditsioonilise eesti mängustiili valdajaid, tema mäng on nüansirikas ja kaasahaarav. Samas on ta alati olnud teppo-tüüpi lõõtsa võimaluste, kõlapildi, mängutehnika ja repertuaari avardaja, kelle mängus avaldub sügav lugupidamine traditsiooni vastu. Ta suudab ilmekalt tõestada, et teppo-tüüpi lõõtspill pole kaugeltki vaid ühte tüüpi muusika mängimiseks mõeldud rahvapill.

Juhan Uppin mängib meisterlikult ka maailmas ainulaadset päkarauakannelt ning on ansamblite RÜÜT ja Tuulelõõtsutajad liige.

Pilet 5.- müügil kohapeal


Lisainfo priiduteppo@gmail.com

 

.

I KOHT „NUIAMEHE REINLENDER” – autor Rasmus Kadaja

 

II KOHT „TALU POLKA” – autor Kalev Hellamaa

III KOHT „TAEVASINA” – autor Herbert Konnula

 

RAHVA LEMMIK – „NUIAMEHE REILENDER” – autor Rasmus Kadaja

 

Lisaks tunnustati veel:

 

HÄÄD LOOD:

„ÕHTUNE VALSS” – autor Kristi Kool

„KIHNU VIRVE” – autor Lembit Link

 

PIKK PAI  KA KÕIGILE NEILE: 

 

“TUBLI TÖÖMEHE LUGU” – autor Raul Petersell 

“MÄE PÄÄL” – autor Kalev Hellamaa

“MÄEOTSA POLKA” – autor Oliver Leppik

“METSA VALSS” – autor Ülar Saarniit

“LIBLIKALUGU” – autor Andreas Jürimäe

 

 

“JÄÄ VAIKSEKS SÜDA” – autor Kalev Hellamaa

“VIGURIGA POLKA” – autor Kalle Raidsalu 

“EMAKESELE” – autor Oliver Leppik

“LENDER” – autor Viktoria Misnik

 

“KONNAPOLKA”  – autor Ülar Saarniit

“ILUS JA ARMAS PRUUT”  – autor Rein Kinkar

“JÕEKALDA REILENDER” – autor Tiimar Tartes

“LÕBUS VALSS” – autor Aigar Lumi

 

 

 

 

 

Kursuse toimumise koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, Pärna tee 22,Väimela 65566, Võru maakond http://www.vkhk.ee/

Kursuse toimumise aeg: oktoober 2019 – mai 2020 üks kord kuus 3-päevane õppesessioon.

Kursuse toimumise kuupäevad:29.-31. oktoober, 19.-21. november, 17.-19. detsember 2019.,  4.-6. veebruar, 25.-27. veebruar, 17.-19. märts, 7.-9. aprill, 28.-30. aprill, 12.-14. mai 2020.

Kursuse maksumus:2000.00 €. Sissemaksed saadud arve alusel palume teha hiljemalt 28.10. 2019, 15.01. 2020 ja 08.04. 2020. 

Sihtgrupp: sihtgruppi kuuluvad teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise huvilised

Grupi suurus: 16 osalejat

Lõõtsakursuslased 2019/2020

1. Kalle Kallas

2. Maret Kallas

3. Heino Kartsepp

4. Hilja Kasejõe

5. Meelis Lehtpuu

6. Taivo Leis

7. Leho Liiv

8. Kristjan Lindberg

9. Kadi Lõhmus

10. Roomet Mürk

11. Anti Pokk

12. Riho Reisberg

13. Margus Trumsi

14. Enno Vissel

15. Tiina Voogne

Õppe alustamine: õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus

Nõuded kursuse lõpetamiseks: kursuse lõpetamise tingimuseks on kõigi kursuse etappide läbimine, iseseisvate tööde valmimine, kursuse lõpuks tervikliku ja mängukõlbuliku pilli valmissaamine.

Maht: 1236 tundi. Kontakttunde 216 tundi,  sh praktiline töö 180 tundi, iseseisev töö 1020 tundi.

Väljastatav dokument: kursuslastele, kes koolituse lõpuks on saavutanud positiivsed õpiväljundid, väljastatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Staatus, õigused: kursusel osalejatele laienevad täiskasvanute koolitusseaduse sätted.

 

Majutus: VKHK õpilaskodus on võimalus majutuda hinnaga  10 € öö.

Toitlustamine: Lõunasöögi saab Väimela Bistroost. Võimalus toitu kaasa osta. Väimelas on ka kauplus.

 

Ühisprojekti ja kursuse koordinaatorid: Priidu Teppo, Kadri Mähar MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu.

Ühisprojekti partner: Võrumaa Kutsehariduskeskus. Merle Vilson, arendusjuht.

Kursuse õpetajad: Heino Tartes – lõõtspilli meister, õpetaja Põlva muusikakoolis.
Taavi Pumbo – kõrgharidusega puidutöö kutseõpetaja.

 

Kursuse sisu:
I etappSissejuhatus: lõõtspillide liigid, pillide ehitamise ajalugu, teppo- tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel.Tööohutus: ohutud töövõtted lõõtspilli valmistamisel. Vahelõõtsa valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

II etapp Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

III etappParema ja vasaku otsalaua ning nöörkandist kaunistuselementide  valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.Iseseisev töö: otsalaudade valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

IV etappNupulaua valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                                  

Iseseisev töö: nupulaua valmistamine ja portfoolio täitmine – 130 tundi.
V etappBassipaku valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                               

Iseseisev töö: bassipaku valmistamine ja portfoolio täitmine – 120 tundi.

VI etappNuppude ja klahvide valmistamise teooria, nupulaua ja bassipaku viimistlemine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                          

Iseseisev töö: nuppude ja klahvide valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

VII etappPilli osade ühendamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                                  

Iseseisev töö: pilli osade ühendamine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

VIII etappOrnamentika elementide töötlemise ja lõõtspilli viimistlemise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                         

Iseseisev töö: Lõõtspilli viimistlemine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

IX etapp Lõõtspilli viimistlemine. Häälestamise alused ja põhimõtted, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.                          

Iseseisev töö: lõõtspilli viimistlemine ja häälestamine, portfoolio täitmine – 90 tundi.

 

 

Kursusele saab registreeruda aadressil info@lootsatalu.ee

Kursusel osalemiseks tuleb esitadahiljemalt 15. oktoobriks:

*osaleja andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number  ja meili aadress;

*lühike motivatsioonikiri teemal „Miks just mina soovin õppida teppo tüüpi lõõtspilli valmistamist”.

Motivatsioonikirja alusel valitakse välja 16 inimest. Kursuslaste nimekiri avaldatakse 20. oktoobril Lõõtsatalu kodulehel www.lootsatalu.ee

 

Osalejatega sõlmitakseleping, milles kursusele valitu kinnitab, et on valmis läbima kursuse täies mahus ning omandab õiguse pillile alles pärast kursuse lõppemist.

 

Täpsem Info: Priidu Teppo 5135350, priiduteppo@gmail.com

 

 

 

Hea uudis lõõtspillimängu huvilistele, Võrumaal saab taas lõõtspillimängu õppida. Alustame juba 9. oktoobril kell 19.00 Navi Seltsimajas. Nagu ikka toimub õppetöö nii suure ringi õpitoas kui individuaalselt. Tule õppima või õpetama, kõik on oodatud!

Info ja registreerimine

priiduteppo@gmail.com tel 5135350

Hea lõõtspillimängija!

Oled oodatud 20. juulil kell 13.30  SA Võru Kannel aias toimuvale Vana-Võromaa lõõtspillimängijate ning võistumängimisel osalejate  ühismängimisele.

Käesoleval aastal tähistab Võru pärimustantsu festival oma 25. juubelit.  Oma järjepideva tegutsemise 25. aastapäeva tähistab ka võistumängimine, olles festivali programmi üks alustalasid algusaastatest peale. Pooletunnine kontsert on MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu kingitus festivalile, seega  hea lõõtspillimängija oled väga oodatud:) Tule ja aita meil kinkida festivalile üks tõeliselt äge lõõtsakontsert! 

Lisainfo ühismängimis kohta Priidu Teppo tel 5135350

Ühismängimisel esitatavd lood leiad siit: 

 

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.