August Teppo kodupaik

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu loodi 2008 a.
Ühingu eesmärk on oma tegevuse kaudu kaasa aidata Kagu-Eesti kultuuri arengule ja kohaliku rahvakultuuri säilitamisele.
Ühing oma eesmärkide täitmiseks:
• algatab, toetab ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme ja üritusi ning otsib neile rahastamisvõimalusi;
• korraldab ja toetab kultuuriga seotud ürituste ja koolituste läbiviimist;
• säilitab, eksponeerib ja uurib pillimeister August Teppo lõõtsapärandit;
• arendab ja teeb partnerluse põhimõttel koostööd teiste mittetulundusühingutega, allasutustega, ettevõtetega, organisatsioonidega, ametitega nii kodu- kui ka välismaal;
• kajastab oma tegevust massimeedias ja internetis;
• korraldab tuluõhtuid ja korjandusi oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.