August Teppo kodupaik
  • Loosu küla arengukava koostamine (2008)
  • Teppo Lõõtsamuuseumi I etapp „Lõõtsamuuseumi renoveerimise projekteerimine” (2009) LEADER programm
  • Teppo Lõõtsamuuseumi II etapp „Lõõtsamuuseumi hoone konstruktsiooni renoveerimine ja katusekatte väljavahetamine (2010) LEADER programm
  • Teppo Lõõtsamuuseumi III etapp „Elektrisüsteemide paigaldamine” (2011) LEADER programm
  • Lõõtsamuuseumi teavitustegevus „ Sümboolika väljatöötamine, infovoldiku kujundamine ja trükkimine” (2012) LEADER programm
  • Teppo Lõõtsamuuseumi ekspositsiooni ettevalmistamine ja paigaldamine, Pillimeister A. Teppo lõõtsapärandi uurimine, kogumine, eksponeerimine (2012) LEADER programm
  • Teppo lõõtsamuuseumi tuleohutus I (projekteerimine) (2013) LEADER programm
  • Teppo lõõtsamuuseumi tuleohutus II (rajamine) (2013) LEADER programm
  • Teppo Lõõtsamuuseum V-s (2014) LEADER programm
  • Ekspositsiooni täiendamine (2014) Eesti Kultuurkapital
logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.