August Teppo kodupaik

 

Konkursi eesmärgid on: anda lõõtspillilugude autoritele võimalus oma uusloomingu tutvustamiseks, selgitada välja parimad uued lõõtspillilood ning  rikastada lõõtspilli repertuaari.

 

Konkursi tingimused

Konkursile ootame kvaliteetselt salvestatud mp3 või wav formaadis instrumentaalset lõõtspilliloo salvestust.

Iga osaleja võib osaleda kuni 3 looga.

Konkursil osalev lugu ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avaldatud (ilmunud helikandjal, meediakanalites) enne 29. oktoober 2021. 

Konkursile saadetud lugu peab olema salvestusega identselt taasesitatav elavas ettekandes finaalkontserdil 27. novembril SA Võru Kannel teatrisaalis. 

 

Konkursilugude esitamise kord

Konkursile esitatav lugu tuleb  üles laadida Lõõtsatalu veebikeskkona uute lõõtspilli lugude konkurss 2021 lehel või saata postiga CD plaadil või mälupulgal aadressile MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu, Võrumaa 65548, Võru vald, Loosu pk 1.

 Konkursiloole tuleb lisada esitatava lõõtsaloo pealkiri ja autori kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning lühike tutvustus.

 Konkursitöö laekudes saadame teile kinnituse, et oleme loo kätte saanud.

Konkurss toimub kahes osas: eelvoor ning finaalkontsert. 

 

EELVOOR

Konkursilugude esitamise tähtaeg ja avalikustamise kord

01. – 29. oktoober  2021   – lõõtspillilugude salvestuste esitamise tähtaeg.    

01. november 2021   – konkursile laekunud lood avaldatakse kuulamiseks A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel. https://www.lootsatalu.ee/ Lugude autorite nimesid ei avaldata.

 

 Eelvooru rahvahääletus ja žürii töö

1. november – 15. november 2021   – lugude hulgast saavad žürii ja kuulajad välja valida oma lemmiklood autorite nimesid teadmata. Finaalkontserdil osaleb žürii ja rahvahääletuse tulemusete summana 15 enim punkte saanud lugu.

18. november 2021   – korraldajad teatavad  kõigile konkursilugude autoritele  nende pääsemisest / mittepääsemisest finaalkontserdile. Lõppkontserdile pääsenud lugude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel ja sotsiaalmeedias

 

FINAALKONTSERT

27. november 2021 kell 14 SA Võru Kannel teatrisaalis.

 

HINDAMINE ja AUHINNAD

Hinnatakse lugusid mitte esitajaid.

Viieliikmeline žürii hindab nii eelvoorus kui finaalkontserdil traditsioonilises lõõtsa stiilis lugude terviklikkust ning omanäolisust.

Finaalis konkureerivatest viieteistkümnest lõõtspilliloost valib žürii auhindamiseks välja kolm lugu.

Žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu.

Finaalkontserdi publiku lemmiklugu saab eriauhinna.

Auhinnafond on 1200 eurot. 

 

Konkursi korraldajad MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu ja MTÜ Võru Folkloorifestival. 

 

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.