August Teppo kodupaik

 

Konkursi eesmärgid on: anda lõõtspillilugude autoritele võimalus oma uusloomingu tutvustamiseks, selgitada välja parimad uued lõõtspillilood ning rikastada lõõtspilli repertuaari.

Konkursi tingimused

 • Konkursile ootame kvaliteetselt salvestatud mp3 või wav formaadis instrumentaalset lõõtspilliloo salvestust.
 • Iga osaleja võib osaleda kuni 3 looga.
 • Konkursil osalev lugu ei tohi olla osalejate või kolmandate isikute poolt avaldatud (ilmunud helikandjal) enne 25. oktoober 2019. 
 • Konkursile saadetud lugu peab olema salvestusega identselt taasesitatav elavas ettekandes finaalkontserdil 23. novembril SAVõru Kannel teatrisaalis. 

Konkursilugude esitamise kord

 • Konkursile esitatav lugu tuleb üles laadida Lõõtsatalu veebikeskkonda www.lootsatalu.ee või saata postiga CD plaadil või mälupulgal aadressile MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu, Võrumaa 65548, Võru vald, Loosu pk 1.

 •  Konkursiloole tuleb lisada esitatava lõõtsaloo pealkiri ja autori kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning lühike tutvustus.

 •  Konkursitöö laekudes saadame teile kinnituse, et oleme loo kätte saanud.

 

Konkurss toimub kahes osas: eelvoor ning finaalkontsert. 

 

EELVOOR

Konkursilugude esitamise tähtaeg ja avalikustamise kord

 • 01. – 25. oktoober  2019 a. – lõõtspillilugude salvestusteesitamise tähtaeg. 

 • 28. oktoober 2019 a – konkursile laekunud lood avaldatakse kuulamiseks A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel https://www.lootsatalu.ee/ Lugude autorite nimesid ei avaldata.

 Eelvooru rahvahääletus ja žürii töö

 • 28. oktoober – 15. november 2019   – lugude hulgast saavad žürii ja kuulajad välja valida oma lemmiklood autorite nimesid teadmata.Finaalkontserdil osaleb žürii ja rahvahääletuse tulemuste summana15 enim punkte saanud lugu.

 • 18. november 2019   – korraldajad teatavad kõigile konkursilugude autoritele nende pääsemisest / mittepääsemisest finaalkontserdile. Lõppkontserdile pääsenud lugude nimed, autorid ja esitajad avalikustatakse MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu kodulehel ja sotsiaalmeedias.

 

FINAALKONTSERT

23. november 2019 kell 14 SA Võru Kannel teatrisaalis.

 

HINDAMINE ja AUHINNAD

 • Hinnatakse lugusid mitte esitajaid.

 • Viieliikmeline žürii hindab nii eelvoorus kui finaalkontserdil traditsioonilises lõõtsa stiilis lugude terviklikkust ning omanäolisust.

 • Finaalis konkureerivatest viieteistkümnest lõõtspilliloost valib žürii auhindamiseks välja kolm lugu.

 • Žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu.

 • Finaalkontserdi publiku lemmiklugu saab eriauhinna.

Auhinnafond on 1500 eurot. 

Konkursi korraldajad MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu, Võru vald ja MTÜ Võru Folkloorifestival. 

 

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.