August Teppo kodupaik

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühisprojekt

Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise kursus 2018/2019

 

Kursuse toimumise koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, Pärna tee 22,Väimela 65566, Võru maakond http://www.vkhk.ee/

 

Kursuse toimumise aeg: oktoober 2018 – juuni 2019 üks kord kuus 3-päevane õppesessioon.

 

Kursuse toimumise kuupäevad: 16.-18. oktoober, 20.-22. november, 18.-20. detsember 2018., 2.- 4. jaanuar, 19.-21. veebruar, 19.-21. märts, 16.-18. aprill, 7.- 9. mai, 21.-23. mai 2019. Kursuse partneril (VKHK) on õigus kursuse kuupäevi vastavalt vajadusele muuta.

 

Kursuse maksumus: 1100.00 €. Tasumine arve alusel. Võimalus tasuda osadena. Osamaksed  palume teha hiljemalt 15.10. 2018, 15.02. 2019 ja 15.04. 2019.

 

Sihtgrupp: sihtgruppi kuuluvad Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamise huvilised

 

Grupi suurus: 15 osalejat

 

Õppe alustamine: õppe alustamise tingimuseks on tahe ja valmisolek kursuse läbimiseks, funktsionaalne lugemisoskus, elementaarne kirjutamis- ja arvutamisoskus.

 

Nõuded kursuse lõpetamiseks: kursuse lõpetamise tingimuseks on kõigi kursuse etappide läbimine, iseseisvate tööde valmimine, kursuse lõpuks tervikliku ja mängukõlbuliku pilli valmissaamine.

Maht: 1236 tundi. Kontakttunde 216 tundi,  sh praktiline töö 180 tundi, iseseisev töö 1020 tundi.

Väljastatav dokument: kursuslastele, kes koolituse lõpuks on saavutanud positiivsed õpiväljundid, väljastatakse Võrumaa Kutsehariduskeskuse tunnistus koolitusel osalemise kohta.

 

Staatus, õigused: kursusel osalejatele laienevad täiskasvanute koolitusseaduse sätted.

 

Majutus: VKHK õpilaskodus on võimalus majutuda hinnaga  10 € öö.

Toitlustamine: Lõunasöögi saab Väimela Bistroost. Võimalus toitu kaasa osta. Väimelas on ka kauplus.

Ühisprojekti ja kursuse koordinaatorid: Priidu Teppo, Kadri Mähar MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu.

Ühisprojekti partner: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Merle Vilson, projektijuht.

Kursuse õpetajad: Heino Tartes – lõõtspilli meister, õpetaja Põlva muusikakoolis.
Taavi Pumbo – kõrgharidusega puidutöö kutseõpetaja.

 

Kursuse sisu:
I etapp Sissejuhatus: lõõtspillide liigid, pillide ehitamise ajalugu, teppo- tüüpi pillide meistrid Eestis ajaloo vältel.Tööohutus: ohutud töövõtted lõõtspilli valmistamisel. Vahelõõtsa valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

 

II etapp Vahelõõtsade vaatlus, viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: vahelõõtsa valmistamine, portfoolio täitmine – 130 tundi.

III etapp Parema ja vasaku otsalaua ning nöörkandist kaunistuselementide  valmistamise teooria, töö alustamine.Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK. Iseseisev töö: otsalaudade valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

 

IV etapp Nupulaua valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

 

Iseseisev töö: nupulaua valmistamine ja portfoolio täitmine – 130 tundi.
V etapp Bassipaku valmistamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: bassipaku valmistamine ja portfoolio täitmine – 120 tundi.

 

VI etapp Nuppude ja klahvide valmistamise teooria, nupulaua ja bassipaku viimistlemine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: nuppude ja klahvide valmistamine, portfoolio täitmine – 110 tundi.

 

VII etapp Pilli osade ühendamise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundipillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: pilli osade ühendamine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

 

VIII etapp Ornamentika elementide töötlemise ja lõõtspilli viimistlemise teooria, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: Lõõtspilli viimistlemine, portfoolio täitmine – 100 tundi.

 

IX etapp Lõõtspilli viimistlemine. Häälestamise alused ja põhimõtted, töö alustamine. Maht: 4 teooria tundi, 4 praktilist tundi pillimeistriga, 16 praktilist töötundi VKHK.

Iseseisev töö: lõõtspilli viimistlemine ja häälestamine, portfoolio täitmine – 90 tundi.

 

Kursusele saab registreeruda aadressil info@lootsatalu.ee

Kursusel osalemiseks tuleb esitada hiljemalt  29. septembriks:

*osaleja andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoni number  ja meili aadress;

*lühike motivatsioonikiri teemal „Miks just mina soovin õppida Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamist”.

 

Motivatsioonikirja alusel valitakse välja 15 inimest.

Kursuslaste nimekiri avaldatakse 8. oktoobril Lõõtsatalu kodulehel www.lootsatalu.ee

 

Osalejatega sõlmitakse leping, milles kursusele valitu kinnitab, et on valmis läbima kursuse täies mahus ning omandab õiguse pillile alles pärast kursuse lõppemist.

 

Täpsem Info: Priidu Teppo 5135350, priiduteppo@gmail.com

Kursuse toimumist toetavad:

             

logo
Teppo August oli Võrumaa kuulus lõõtsameister. Tema lapse-lapse-laps Priidu on võtnud ette asutada tema kodutalus muuseum. Just seal, kus pillid omal ajal sündisid. Tallel on tööriistad, millega vanameister töötas, samuti põllutööriistad, mis tolajal igapäevaselt kasutusel olid.